Ekologické zóny v ČR

Česká republika znovu uvažuje o zavedení nízkoemisních zón, které jsou běžnou praxí již v několika evropských státech, například Německu. Debata o zavedení ekologických známek se u nás vedla na přelomu let 2014 a 2015, pak diskuze utichla. Nyní se ale znovu hovoří o tom, že pro vjezd do velkých měst bude ekologická plaketa potřeba.

Co je to nízkoemisní zóna

Nízkoemisní zóna je oblast označená dopravní značkou, která povoluje vjezd pouze vozidlům s platnou ekologickou známkou. Důvodem zavedení nízkoemisních zón je ochrana životního prostředí, zdraví obyvatel a snížení hluku ve městech. Nízkoemisní zóny zpravidla zavádějí především velká města, kde se zóna vztahuje na centrum a širší okolí.

Jak bude v České republice vypadat dopravní značka značící nízkoemisní zónu, zatím není jasné. Podobu převzatou z jiných států Evropy můžeme pouze předpokládat. Zrovna tak se nabízí otázka ohledně typů ekologických známek. Ze zahraničí známe několik typů plaket rozdělujících vozidla do skupin dle úrovně znečišťování životního prostředí. Čím vyšší emisní stupeň, tím ekologičtější vozidlo, které má pak povolen vjezd i do těch nejpřísnějších ekologických zón.

Označení nízkoemisních zón v Německu

verkehrszeichen1     umwelt2

Typy ekologických známek v Německu

          

Jaká vozidla musí být označena

I zde budeme vycházet ze zahraničí. Například v Německu se povinnost opatřit si ekologickou známkou vztahuje na řidiče všech osobních automobilů, nákladních automobilů včetně tahačů a autobusů. Povinnosti naopak unikly motocykly a traktory. V Rakousku musí být známkou opatřena pouze nákladní vozidla. Možné jsou také některé výjimky pro vozidla nesplňující emisní požadavky, a to v případě osob s trvalým pobytem v emisní zóně či u osob se zdravotním postižením.

Ekologická známka se váže na SPZ daného automobilu a má neomezenou platnost. Vyměnit ekologickou plaketu za novou je tedy třeba pouze v případě změny SPZ. Známku stačí nalepit na vnitřní stranu čelního skla, a to buď vpravo dolů k dálniční známce, nebo nahoru.

V České republice budou zřejmě zavedeny typy ekologických známek jako v ostatních státech Evropy. Většina dnešních benzinových automobilů s třícestným katalyzátorem, který je standardem od 90. let, nebude mít problém získat typ označující nejekologičtější vozidlo. Hůře na tom budou automobily s dieselovým motorem produkující jemný prach do ovzduší.

Předpokládaná cena ekologické známky

Zatím není jasné, kolik bude ekologická známka stát. Většina zdrojů však uvádí cenu pár desítek korun. Například v Praze by známka mohla vyjít na 80 Kč. Ekologickou známku bude možné zakoupit na jakémkoliv úřadě obcí s rozšířenou působností, tedy bez ohledu na to, kde je auto přihlášeno. K pořízení plakety postačí přinést velký technický průkaz vozidla.

Za vjezd do nízkoemisní zóny bez platné ekologické známky budou hrozit velké pokuty. Hovoří se až o částkách 2.500 Kč.

Kdy budou nízkoemisní zóny zavedeny

Zavedení nízkoemisních zón je v kompetenci jednotlivých měst. Nejdále je v úvahách hlavní město Praha, které nová pravidla pro vjezd do centra plánuje už od začátku roku 2018. Ekologické známky budou ale velmi pravděpodobně potřeba i v dalších městech. Zavedení nízkoemisních zón zvažuje i Brno, Ostrava, Liberec a České Budějovice, podle některých zdrojů ale i Kladno, Opava či Tábor.